Om TCG

Vår kärnkompetens och vårt erbjudande

TCG har sin bas i effektiv och kvalitativ bemanning. Vi har branschens mest motiverade lokförare att hyra på korta uppdrag eller långtidskontrakt/entreprenad. Vi är duktiga på att ta hand om vår personal, utbilda dem och följa upp prestationerna på ett systematiskt och personligt sätt.

I våra tågskolor runt om i Sverige genomför vi YH utbildningar för de som vill bli lokförare. Utbildningserbjudandet innefattar även företagsspecifika kompetensinsatser för t ex olika fordonstyper, växling, spårtillsyn mm. Därtill kan vi erbjuda egna trafiktjänster, som extra kapacitet för operatörer och speditörer på terminaler, depåområden eller längre körningar med några av våra kraftiga lok. Vi tillhandahåller jourlok och beredskap kring spåren, vi utför även expressunderhåll av andras lok och vagnar på vår depå i Hagalund.
Allt detta sammantaget gör att vi har god kunskap om verksamheten och de behov som finns inom tågbranschen.

Ägar/Styrstruktur

  • TCG ägs av 12 privatpersoner – alla med stort intresse för tågverksamhet och utveckling av branschen
  • VD är Stefan Palmier
  • Vår verksamhet styrs av av ett antal gemensamt framtagna principer om hur vi vill ha det på vår arbetsplats, hur vi vill agera i kund- & affärsrelationer och för hur vi vill samarbeta med varandra. Vi litar på att individer tar ansvarsfulla beslut utifrån företagets intresse och syfte och med principerna som bas.
  • Vi leder verksamheten genom att ha täta ledningsgruppsmöten med en fast agenda