Om TCG

Vår kärnkompetens och vårt erbjudande

Trainpool har sin bas i en effektiv och kvalitativ försörjning av lokförarkonsulter samt växlingspersonal. Vi har branschens mest motiverade lokförare som finns att tillgå för korta eller långa uppdrag. Vår ambition är att ha Sveriges mest nöjda medarbetare.

TCC levererar kvalitativa utbildningar utifrån en flerårig kompetens och erfarenhet. TCC är certifierade utbildningsanordnare med över 170 godkända utbildningsplaner samt en bred kompetens inom dessa utbildningar. Våra lärare/examinatorer är alla godkända utbildare inom respektive område. I våra tågskolor runt om i Sverige genomför vi YH utbildningar för de som vill bli lokförare. Utbildningserbjudandet innefattar även företagsspecifika kompetensinsatser på alla nivåer. Vi utbildar även YH-utbildningar inom följande: Järnvägsprojektorer; Arbetsmiljöingenjörer; Produktionslogistiker; Kvalificerad Bantekniker.

ECG tillhandahåller ekonomitjänster som byggs på en förståelse för det egna behovet inom TCG och en känsla för att leverera samma höga prestation till de som vi samarbetar med.

Därtill har TCG ett nära samarbete med flera bolag som kan erbjuda egna trafiktjänster, samt underhåll av järnvägsfordon i egna lokaler i Hagalund.

Allt sammantaget gör att vi har en ambition att kunna erbjuda våra kunskaper och tjänster för att tillgodose de behov som finns inom järnvägsbranschen.

Vår verksamhet styrs av ett antal gemensamt framtagna värderingar.

Ägar/Styrstruktur

  • TCG ägs av 7 privatpersoner – alla med stort intresse för tågverksamhet och utveckling av branschen
  • VD är Stefan Palmier