Välkommen till TCG-gruppen

Vi är det ledande serviceföretaget för nordiska tågoperatörer!
Genom tydlig målsättning, hög kompetens och effektivt genomförande stärker vi
tågbolagens leveransförmåga
Det gör vi genom att vara

  • Snabba
  • Trovärdiga
  • Lyhörda

Vi har erfarenhet och förmåga att vara en ledande kraft i hela branschens kompetensförsörjning, från utbildning till rekrytering och uthyrningen av järnvägsresurser